Word vriend!

In deze tijd dat de overheid ook flink op cultuur bezuinigt en de onkosten voor de vereniging elk jaar hoger worden, is Muziekvereniging St. Caecilia op zoek gegaan naar extra financiële mogelijkheden. De onkosten van een muziekvereniging zijn niet gering. Denk aan het salaris van de dirigent, huur repetitieruimte, bladmuziek, uniforme kleding, organiseren concerten en niet onbelangrijk: instrumenten. De inkomsten die binnenkomen via de contributie, donateurs, sponsoren en subsidies zijn zeer welkom, maar niet meer kostendekkend. St. Caecilia wil mooie concerten kunnen blijven geven en haar muzikale ambities blijven uitvoeren. En wat is een dorp zonder muziekvereniging!

We hebben daarom de stichting "Vrienden van St. Caecilia Wervershoof" opgericht. Op 6 december 2018 is de akte opgemaakt door Notariskantoor Mantel & Overtoom uit Andijk. De stichting heeft tot doel: het betrekken van meer mensen bij Muziekvereniging St. Caecilia Wervershoof. Dit moet u zien in de meest brede zin van het woord. St. Caecilia wil het geld wat via de vrienden binnen komt gebruiken voor speciale projecten. Denk voor dit jaar vooral aan de kosten van het vieren van ons jubileumjaar. De eerste vrienden werven we onder de huidige donateurs van de vereniging. Hiermee komt het donateurschap te vervallen. In april komen we huis-aan-huis in Wervershoof om nog meer vrienden te werven.

Vanaf €10,00 per jaar bent u al vriend. Elke vriend krijgt 2x per jaar een nieuwsbrief over het wel en wee van de vereniging. Wilt u zich nu al opgeven als vriend? Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Print hem uit, vul hem in en stuur een scan of foto naar vriendenvan.caecilia-wervershoof@ziggo.nl. Betaling gaat per automatische incasso, welke geïnd wordt in mei. Daar heeft u dus geen extra werk aan. St. Caecilia hoopt op een grote vriendenkring.

Hartelijk dank voor uw aanmelding!
Ed Meester, voorzitter
Richard Koomen, secretaris

Nieuwsbrieven